logo

Etusivu


Nykyinen Sievinkylä


Sievinkylän Kehitys Oy


Sievinkylän yritykset


Historia


Asunto Oy Turvakankaan synty ja historia


Menneisyys kuvin ja linkein


Palaute ja tilauslomake


40 vuotta sitten Sievinkyläset päättivät ottaa kylämme tulevaisuuden omiin käsiinsä

 

Asunto Oy Turvakankaan historiikista lyhennelmä hankkeen aloitusvaiheista 
28.5.2023
kirjoittaja Sakari Virta   


 

Mistä kaikki lähti


Sievinkylän kylätoimikunta perustettiin 29.02.1980 ensimmäisessä kyläkokouksessa, joka pidettiin Sievinkylän nuorisoseura ry:n talolla. Samassa kokouksessa valittiin kylätoimikunnan jäsenet, joita olivat: Arja Kohtaniemi, Aila Ojala ja samalla hänet valittiin kylätoimikunnan sihteeriksi, Kerttu Akolahti, Heikki Voltti, Juho Niemi ja Sakari Virta, joka valittiin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.

 

Kyläkokous 14.05.1981

 

Kylätoimikunta esitteli kokoukselle 13.11.1980 laatimansa rakentamisalueiden suunnitelman, jossa tärkeimpänä oli hahmotelma rivitaloalueesta Sievin kunnan omistamalle Turvalan tilalle. Seuraavassa kyläkokouksessa 14.05.1981 käsiteltiin Aimo Someron luonnostelema suunnitelma rivitalosta ja kustannusarviosta, johon kokousväki otti innokkaasti kantaa ja teki muutosehdotuksia. Samassa kokouksessa Aimo Sikkilä ja Kyösti Mäkelä ehdotti, että perustetaan yhtiö, joka ottaisi vastuun rakentamisen toteuttamisesta.

 

Kylätoimikunnan kirjelmät viranomaisille

 

Kylätoimikunta laati kirjelmän 23.07.-81 Posti- ja Telelaitokselle heidän viisivuotissuunnitelmaansa, joka sisälsi karttaluonnoksen ja tonttien käyttösuunnitelman rivitaloineen, jotta postinkanto toteutuisi heti alueen talojen valmistuttua. Kirje on lähetetty 04.08.1981. Samaan aikaan vietiin samaiset rakentamissuunnitelmat sievin kunnan rakennustoimistoon.

 

Kunnanhallitus 21.09.-81, kunnanvaltuusto 20.10.-81 ja kunnanhallitus 13.04.-82

 

Teknisen toimiston johdolla ja kunnanhallituksen päätöksellä yritettiin kyseenalaisilla konsteilla vaikuttaa siihen, että Turvalan tilan rivitalotonttia ei valtuusto olisi vuokrannut meille/perustettavalle rakennuttajayhtiölle. Kyseisen kunnanhallituksen kokouksesta ei myöskään Kotiseutulehti Sieviläinen saanut antaa tietoja julkisuuteen.

Joukkovoimaa käytimme 20.10.-81 menemällä kunnanvaltuuston kokoukseen. 9 autolastillista kylän väkeä sulloi itsensä valtuutettujen taakse valtuustosaliin seuraamaan asiamme käsittelyä. Erikoisen tapahtumasta tekee se, että valtuuston pj. Veikko Kalliokoski antoi minulle puheenvuoron asiastamme. Tästä seurasi se, että valtuusto, kunnanhallituksen esityksestä poiketen jätti asian pöydälle ja antoi meille mahdollisuuden saada tontti hallintaamme. Kunnanhallituksen kokouksessa 13.04.-82 tehtiin periaatteellinen päätös tontin vuokraamisesta 500 markalla/v.

 

Lopulliset päätökset

 

14.05.-81 päätimme aloittaa 500 mk:n hintaisten osakkeiden ennakkomerkinnän ja tavoitteeksi vähintään 240 osaketta. Merkintä lähti rivakasti toteutumaan, jonka pohjalta lähdimme lähestymään pankkeja. Meillä oli esittää pankeille ennakkovaraukset kolmesta huoneistosta. Perustettava yhtiö merkkaisi itselleen kaksi 41 m2:n huoneistoa. Toinen rahoitetaan osakemerkintätuloilla 120.00 mk ja toinen vastaavalla pankkilainalla. Vain Sievin säästöpankki saatiin hankkeemme taakse. Vakuudeksi vaadittiin varaamiemme huoneistojen osakekirjat ja lisäksi perustettavan yhtiön hallituksen jäseniltä omavelkainen takaus rakentamisajaksi. 
 
Osakemerkintä päättyi 17.03.1982. Kaikki 240 osaketta saatiin merkattua 17.03.1982, osakkeet jakautuivat 92:lle eri henkilölle. Heti merkinnän jälkeen 28.03.-82 pidettiin Sievinkylän Asunnot Oy:n perustamiskokous, hyväksyttiin yhtiöjärjestys ja allekirjoitettiin perustamiskirja. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Sakari Virta, jäseniksi Aura Ojala, Eija Hietala, Heikki Voltti ja Aimo Sikkilä. Tilintarkastajiksi valittiin Pentti Lundström ja Kyösti Mäkelä, varalle Pentti Petäjistö ja Juha Kippola. Erilaisten lisäselvitysten jälkeen; Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1983 yhtiö merkittiin kaupparekisteriin.


Tämän LINKIN kautta pääset lukemaan historiikin kokonaisuudessaan. Alla on myös QR-koodi, jonka avulla saat sivuston nopeasti auki.

QR-Koodi


Alla kuvakooste Asunto Oy Turvakankaan eri vaiheista


Kuva 1
Kuva 1.

Vanhankirkon ala-asteen liikuntasalissa 14.5.1981 päätetiin Turvalan rivitaloihin liittyvistä asioista.
Etummaisina istuvat edesmenneet Sofia ja Eino Syrjäpalo, sekä Eini ja Leo Mäkiniemi.


Kuva 2
Kuva 2.

Urakkasopimuksen mukaan tonttien puuston poisto toteutettiin talkoovoimin. Kahvitauolle on istahtaneet niin aikuiset, kuin lapsetkin. Kuvasta nähdään, että talkoissa oli väkeä vauvasta vaariin.

Kuva 3
Kuva 3.

Rakennusliike Someron torninosturi nostettiin pystyyn 2.5.1983 ja siitä rivitalon rakennustyöt alkoivat.

Kuva 4
Kuva 4.

Talo valmistui sisäosiltaan vuoden 1984 kevättalven aikana. Samanaikaisesti kyläläiset pääsivät tutustumaan taloa sisältäpäin.

Kuva 5
Kuva 5.

Sopimuksen mukaisesti kylän väki aloitti toukokuun alusta v.-84 valmistelemaan pihatöitä.
Piha saatiin valmiiksi juhannukseen mennessä Pirkko Pakkalan tekemän pihasuunnitelman mukaisesti.


Kuva 6
Kuva 6.

Kyläkokouksen 25.5.1986 päätöksellä aloitettiin toisen rivitalon rakentamiseen liittyvät valmistelut. Urakkasopimukseen kuului rakennuspaikan puuston poistaminen kyläläisten toimesta. Tässä sitä taas ollaan taukokahvilla. Osallistuminen talkoisiin oli yhtä innokasta, kuin kolme vuotta sitten ensimmäisen talon tontin puuston poistossa.

Kuva 7
Kuva 7.

Tässä kuvassa väki on tehnyt toisen talon pihatyöt ja nyt istutetaan molempien talojen eteen Orapihlaja-aitaa.
Tyytyväisen näköisenä siinä astelee edesmennyt Veikko Kohtaniemi, joka omisti asunnon nro 1 vaimonsa Eilan kanssa.

Kuva 8
Kuva 8.

Edesmennyt Pirkko Pakkala opastaa talkoolaisia taimien istutuksessa. Tämä oli viimeinen suuri talkooponnistus näillä vapaarahoitteisilla taloilla.

Kuva 9
Kuva 9.

Tässä rivitalot paistattelevat kesän auringossa komeudessaan. Huoneistojen omistukset ovat yksityishenkilöillä nro 3:a lukuun ottamatta, jonka omistus on Sievinkylän Kehitys Oy:llä.

Kuva 10
Kuva 10.

Toisen sisääntulotien kuvan näkymässä oikealla puolella on myös Sievin vanhustenkotiyhdistyksen 2 x 3:n vuokrarivitalot, jotka valmistuivat v.1988.

Kuva 11
Kuva 11.

Näiden kahden 5 huoneiston pihatyöt tehdään omistavien asukkaiden toimesta. Kuva kertoo, että hyvin on hoidettu.